February 29, 2024 5 min read
Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Προγράμματος για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς

Share

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση προγράμματος για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς.

Το πρόγραμμα για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς:

• επιδοτεί τις εργοδοτικές εισφορές έως 350 ευρώ (ή 175 ευρώ για δύο εργοδότες). Υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης επιθυμεί να μετατρέψει το μπλοκάκι σε σύμβαση εξαρτημένης απασχόλησης • διαρκεί 12 μήνες (με επιδότηση) συν έξι μήνες (με δέσμευση διατήρησης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας) • θέτει ως όρο για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν, να μην απολύσουν κανένα εργαζόμενο και να μη μειώσει τις αποδοχές κανενός κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη τους στο εν λόγω πρόγραμμα

Πιο αναλυτικά, τα δέκα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προγράμματος έχουν ως εξής :

• Μετατροπή από μπλοκάκι σε μισθωτή εργασία

Σκοπός του προγράμματος για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς
Η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (σ.σ. Μπλοκάκι).
Θα γίνει με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Αφορά επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

• Επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών με έως 350 ευρώ / μήνα

Ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Το ποσό καθορίζεται σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

• Επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών με 175 ευρώ /μήνα για τους μπλοκάκηδες με δύο εργοδότες

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

• Δώδεκα συν έξι μήνες η διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι 6 μήνες σε δέσμευση.

• Μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (σ.σ. μπλοκάκι).

• Καμία απόλυση, καμία μείωση μισθών τρεις μήνες πριν την αίτηση υπαγωγής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

 • σε μείωση του προσωπικού της
 • σε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελουμένων όπως αυτές εμφανίζονται στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ.

Η πρώτη προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η δεύτερη προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

 • η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
 • η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και
 • η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

 • η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
 • η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)
 • η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
 • η οικειοθελής αποχώρηση
 • η φυλάκιση και ο θάνατος.

• Ποιες επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να ενταχθούν

 • Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
 • Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
 • Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

• Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε δύο εργοδότες κατά ανώτατο όριο, ασφαλιζόμενοι πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον:

 • η ασφάλιση τους εντάσσεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
 • μετατραπεί η παραπάνω σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
  Η σύμβαση με τις αντισυμβαλλόμενες δικαιούχους επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου, πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και να έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

• Ποιοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου):.

 • εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε, μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών/εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
 • νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 • μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
 • εργαζόμενοι που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
  -εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων. Π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 • Οι εργαζομένοι που θα απασχοληθούν με έμμισθη εντολή.

• Πότε μπορεί να υπάρξει επιμήκυνση του Προγράμματος για Μετατροπή έως 40000 αμοιβόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς

Είναι δυνατή η παράταση επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, κατά 30 το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση:

-δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου

-άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις