April 14, 2024 5 min read
HDB – ΕΒΕΠ: Συμμαχία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Share

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Στόχος ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των συνεργειών, μεταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Στην εκδήλωση υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΠ, τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων. Ένα πλαίσιο που θα διερευνήσει τις ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί σε αυτές που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο. Κι αυτό διότι η περιοχή του Πειραιά παραδοσιακά φιλοξενεί τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.

Ακόμη, οι δύο φορείς θα προχωρήσουν σε συμπράξεις για στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και διεύρυνση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό θα συνδιοργανωθούν εκδηλώσεις και θα υπάρχει αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.

Από την πλευρά της HDB, επιπρόσθετα, θα δοθεί στα μέλη του ΕΒΕΠ πρόσβαση στην πλατφόρμα δικτύωσης InnoAgora. Στόχος:

  • η διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • η άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και η εύρεση εμπορικών εταίρων

Παράλληλα, θα εξεταστεί η διοργάνωση, από κοινού με τα στελέχη του ΕΒΕΠ, webinars σε θεματικές ενότητες. Ενότητες οι οποίες θα αφορούν στα μέλη του InnoAgora. Σκοπός η εκπαίδευση, η ανταλλαγή γνώσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός ειδικού σκοπού με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της κάλυψης των κενών της αγοράς που σχετίζονται με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση παρεμβαίνοντας καταλυτικά με στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Το αντικείμενο του παρόντος μνημονίου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των συνεργειών μεταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας απαριθμώντας τα πεδία και τις δράσεις μέσα στα οποία θα κινηθούν οι δύο φορείς».

Αθηνά Χατζηπέτρου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

«Στην HDB συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί των προσπαθειών των φορέων της χώρας, για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων. Ούτως ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κεντρική στρατηγική της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι όχι μόνο να στηρίξουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενθαρρύνουμε μέσα από πολλαπλά και καινοτόμα εργαλεία τον επιχειρηματία. Να γίνει πιο εξωστρεφής, σύγχρονος και κυρίως ανταγωνιστικός τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Παντελής Τζωρτζάκης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

«Το μνημόνιο συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της καινοτομίας. Είναι το διαβατήριο για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα αντέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Παράλληλα η καινοτομία θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό και ακόμα πιο σημαντικό να σταματήσουμε να αιμορραγούμε σε ικανούς ανθρώπους στο εξωτερικό και να ενταθεί η αντίστροφη πορεία με τις επιστροφές των νέων ανθρώπων πίσω στην χώρα τους. Η HDB με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, το επερχόμενο Patent Fund και την πλατφόρμα matchmaking InnoAgora δημιουργεί έναν κόμβο καινοτομίας στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάθε ελληνική επιχείρηση με στόχο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Η συμπόρευση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και τα μέλη του είναι μείζονος σημασίας για την άμεση υλοποίηση αυτού του στόχου».

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις