May 24, 2024 5 min read
ΕΥ – ΕΚΕΤΑ: Συνεργασία για την αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής

Share

Η ΕΥ Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών. Στόχος η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ και το ΕΚΕΤΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο:

  • την από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
  • την αξιοποίηση της νέας γνώσης
  • τη διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρείν, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η συνεργασία επισφραγίστηκε την Πέμπτη 5 Μαΐου, στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥ Ελλάδος, του Δρ. Δημητρίου Τζοβάρα, Προέδρου ΔΣ και Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ, του κ. Ευάγγελου Μπεκιάρη, Αντιπροέδρου, Μέλους και Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του κ. Βασίλη Τσιάμη, Associate Partner στο Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης.

Τα βασικά πεδία της συνεργασίας EY-ΕΚΕΤΑ

Η συνεργασία επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Αλληλεπίδραση και συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Συνεργασία για τον εντοπισμό ευκαιριών και προγραμμάτων χρηματοδότησης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο αυτών.
  • Δοκιμές καινοτόμων συστημάτων / τεχνολογιών, μέσω των μοντέλων προσομοίωσης που διαθέτει το ΕΚΕΤΑ.
  • Συνδιοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη συνεργασία μεταξύ της EY και του ΕΚΕΤΑ, και την προώθηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Η δημιουργία ενός ποιοτικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΕΥ Ελλάδος και ΕΚΕΤΑ, θα συμβάλει στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής. Επίσης στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παναγιώτης Παπάζογλου, EY Ελλάδος

«Η διασύνδεση ερευνητικών κέντρων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία βιώσιμη οικονομία. Στην EY, επενδύουμε στην καινοτομία, πιστεύοντας ότι έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά, να μετασχηματίσει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση, μέσω της συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ, βοηθούμε, από κοινού, τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά σχήματα για να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες εφαρμόσιμες στην πραγματική οικονομία, συνδράμοντας, έτσι, στην επίλυση καίριων προκλήσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικούς τρόπους».

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, ΕΚΕΤΑ

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΥ Ελλάδος, ενός οργανισμού με μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για το ψηφιακό μέλλον. Η παρούσα πρωτοβουλία θέτει τις βάσεις για την εκκίνηση μιας συνεργασίας. Μια συνεργασία που παρέχει άφθονες ευκαιρίες για δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φορέων ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας».

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Έρευνα,Καινοτομία,Τεχνολογία,Ψηφιακή Αναβάθμιση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις