December 11, 2023 5 min read
EUSPA: Έκθεση για την τεχνολογία διαστήματος – Οδηγός για τις startups

Share

Το Διαστημικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης, τονώνοντας την οικονομία και προωθώντας την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση αγοράς με τίτλο «EUSPA EO and GNSS Market Report» αποτελεί έναν οδηγό για οποιονδήποτε επιδιώκει να εντάξει τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης της Ε.Ε. στο επιχειρηματικό του σχέδιο και να αναπτύξει νέες «downstream» διαστημικές εφαρμογές. 

Η κοινωνία πια βασίζεται περισσότερο από ποτέ:

 • σε καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση των μαζικών δεδομένων (Big Data)
 • την αντιμετώπιση και τον μετριασμό φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
 • τον περιορισμό της εξάπλωσης ασθενειών
 • την ενίσχυση μιας παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού που στηρίζει την καθημερινή ζωή

Μια ανερχόμενη αγορά μεγάλης αξίας

Τα δεδομένα γεωσκόπησης (EO) και πλοήγησης από παγκόσμια δορυφορικά συστήματα (GNSS) αποκτούν έτσι όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις εν λόγω καινοτόμες λύσεις.

Αυτό γίνεται μέσω δεκάδων εφαρμογών που αναδύονται ή χρησιμοποιούνται ήδη:

 • από πολίτες
 • επιχειρήσεις
 • κυβερνήσεις
 • βιομηχανίες
 • διεθνείς οργανισμούς
 • ΜΚΟ
 • ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο

Το 2021, η «downstream» αγορά GNSS και EO απέφερε έσοδα άνω των 200 δισ. ευρώ. Έσοδα τα οποία αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο ευρώ κατά  την επόμενη δεκαετία.

Για καλύτερη εκτίμηση και πληρέστερη αξιοποίηση των οφελών της διαστημικής τεχνολογίας, εμπειρογνώμονες του EUSPA κατάρτισαν την «Έκθεση αγοράς EO και GNSS». Η μελέτη αυτή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δυναμικές αγορές GNSS και EO, καθώς και εμπεριστατωμένες αναλύσεις των τελευταίων παγκόσμιων τάσεων και εξελίξεων μέσω εικονογραφημένων παραδειγμάτων και περιπτώσεων χρήσης (use cases). Χρησιμοποιώντας προηγμένα οικονομετρικά μοντέλα, προσφέρει επίσης προβλέψεις για την εξέλιξη της  διαστημικής αγοράς όσον αφορά τις αποστολές συσκευών με δέκτες GNSS και τα έσοδα από την αγορά EO μέχρι το 2031.  

Με έμφαση στα προγράμματα Galileo/EGNOS και Copernicus, η έκθεση υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των  διαστημικών δεδομένων σε 17 τομείς της αγοράς, όπως:

 • γεωργία
 • αεροπορία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
 • βιοποικιλότητα
 • οικοσυστήματα και φυσικό κεφάλαιο
 • κλιματικές υπηρεσίες
 • καταναλωτικές λύσεις
 • τουρισμός και υγεία
 • αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστική βοήθεια
 • ενέργεια και πρώτες ύλες
 • περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • δασοκομία
 • υποδομές
 • ασφάλιση και χρηματοδότηση
 • θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές οδοί
 • διάστημα
 • σιδηρόδρομοι
 • οδικές μεταφορές και αυτοκινητοβιομηχανία
 • αστική ανάπτυξη και πολιτιστική κληρονομιά

Tα κυριότερα σημεία της έκθεσης

 • Οι παγκόσμιες ετήσιες αποστολές δεκτών GNSS θα φτάσουν τα 2,5 δισ. μονάδες έως το 2031, στις οποίες κυριαρχούν οι εφαρμογές που εμπίπτουν στον τομέα «καταναλωτικές λύσεις, τουρισμός και υγεία», συμβάλλοντας περίπου στο 92% των παγκόσμιων ετήσιων αποστολών. 
 • Στον τομέα των δεδομένων γεωσκόπησης (EO), εκτός από τις μεγάλες αγορές, όπως η γεωργία, η αστική ανάπτυξη και η πολιτιστική κληρονομιά ή η ενέργεια και οι πρώτες ύλες, ο τομέας της ασφάλισης και χρηματοδότησης αναμένεται να σημειώσει την ταχύτερη ανάπτυξη κατά την επόμενη δεκαετία – 21% του  σύνθετου ρυθμού ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) τόσο όσον αφορά τα δεδομένα γεωσκόπησης όσο και τα έσοδα  από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.  
 • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει πάνω από το 41% της παγκόσμιας downstream αγοράς EO και το 25% της παγκόσμιας downstream αγοράς GNSS. 

Rodrigo da Costa, εκτελεστικός  διευθυντής του EUSPA

«Το εμβληματικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Ε.Ε., που βασίζεται στα συστήματα Galileo, EGNOS και Copernicus, έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας στη downstream αγορά διαστημικών εφαρμογών. Ως οργανισμός που δίνει έμφαση στις ανάγκες των χρηστών, παρέχουμε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αγορών στους χρήστες μας, δηλαδή σε φορείς καινοτομίας, επιχειρηματίες, επενδυτές, πανεπιστημιακούς ερευνητές, κατασκευαστές chipset ή απλώς σε όσους θέλουν να προσδώσουν αξία στις δραστηριότητές τους μέσω της αξιοποίησης του διαστήματος. Η προστιθέμενη αξία και οι βασικές διαφοροποιήσεις του Eυρωπαϊκού  Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, Galileo και του συστήματος Παρατήρησης Γης, Copernicus προβάλλονται τόσο χωριστά όσο και σε συνέργεια μεταξύ τους. Είμαι βέβαιος ότι η έκθεση θα έχει μεγάλη απήχηση και θα παρέχει έμπνευση σε όσους συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.».

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές Startups,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,Τεχνολογία
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις