June 8, 2023 5 min read
ΕΣΠΑ 2021/27: Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική στήριξη

Share

Share on facebook
Share on twitter

Πλησιάζει η ημερομηνία που θα κατατεθεί το τελικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για το νέο ΕΣΠΑ 2021/27 συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Το τελικό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2021/27 θα διαμορφωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, μετά την οριστική έγκρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επεξεργάζονται τα στοιχεία σε συνέχεια της επίσημης υποβολής του.

Πηγές αναφέρουν πως το υπουργείο Εργασίας συμμετέχει ενεργά στο Τομεακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή», της Περιόδου 2021/27. Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 4,1 δισ. ευρώ για όλη την προγραμματική περίοδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο φάκελος που αντιστοιχεί στα έργα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο Τομεακό Πρόγραμμα. Έχει προϋπολογισμό περί τα 2,3 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής, ανά προτεραιότητα του Προγράμματος:

Προτεραιότητα «Απασχόληση και Αγορά Εργασίας»: 1,2 δισ. ευρώ

Η προτεραιότητα αυτή στοχεύει στη δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Έμφαση θα δοθεί στις ομάδες του πληθυσμού με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες). Θα υπάρξουν επίσης παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, κ.α.

Προτεραιότητα «Απασχόληση των Νέων»: 500 εκατ. ευρώ

Περιλαμβάνονται στην προτεραιότητα αυτή δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υλοποίησης δράσεων μαθητείας, απόκτησης δεξιοτήτων και προώθησης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ειδική Προτεραιότητα «Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης» (ΤΕΒΑ): 430 εκατ. ευρώ

Περιλαμβάνει δράσεις για την πρακτική στήριξη των απόρων και εν γένει όσων διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας. Επίσης προβλέπονται συνοδευτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης απόρων.

Προτεραιότητα «Οριζόντιες-Συστημικές Παρεμβάσεις»: 50 εκατ. ευρώ

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός, η προσαρμογή και ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, η βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, κ.α.

Στόχοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του μέσω του ΕΣΠΑ 2021/27, στοχεύει:

 • Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ)
 • Στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς κατάρτιση εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
 • Στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
 • Στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας

Σημειώνεται, σύμφωνα με πηγές, ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις δράσεις του υπουργείου από το νέο ΕΣΠΑ 2021/27850 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε δράσεις Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας. Δράσεις οι οποίες διατρέχουν τις περισσότερες προτεραιότητες με τους αντίστοιχους επιμέρους στόχους τους.

Οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» θα συμπληρωθούν με επιπλέον δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά Προγράμματα, των οποίων ο προϋπολογισμός θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και εμβληματικά έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που ξεκινά πιλοτικά στις αρχές του 2022. Επίσης ανοιχτά Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και γυναίκες, κ.α.

ΒΟΧ: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Παράλληλα με τις προετοιμασίες του νέου ΕΣΠΑ 2021/27, το υπουργείο Εργασίας «τρέχει», όπως έχει ήδη εξαγγείλει τις έξι ενότητες δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 5,1 δισ. ευρώ για την επόμενη 5ετία.

Οι ενότητες αυτές αφορούν τα εξής πεδία:

 • Νέες τεχνολογίες
 • Τα έργα που θα «τρέξουν» μεταξύ άλλων είναι το το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας - Ψηφιακή αναβάθμιση ασφάλισης
 • Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασία θα «τρέξει» καταρχάς με την πιλοτική εφαρμογή της σε ορισμένους μεγάλους κλάδους της οικονομίας και, έπειτα σταδιακή επέκταση στο σύνολο της αγοράς εργασίας
 • Θα προχωρήσει, όμως, και το έργο της Ψηφιακής Αναβάθμισης Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία μεταξύ άλλων θα δράσεις όπως την ψηφιοποίηση αρχείων ΕΦΚΑ.

Κατάρτιση

Τα σχετικά έργα θα είναι πχ η κατάρτιση και επανακατάρτιση με δράσεις όπως:

 • Η κατάρτιση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες και η μεταρρύθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (πχ κατάρτιση από αναβαθμισμένα κέντρα του ΟΑΕΔ)
 • Η ενίσχυση της μαθητείας (πχ συμπράξεις με επιχειρήσεις/επιμελητήρια κλπ)

Νέες πολιτικές για τους ανέργους

Συγκεκριμένα θα τρέξουν δράσεις όπως:

 • 15.000 θέσεις εργασίας έξι μηνών συνοδευόμενες από τρεις μήνες εντατικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης (κυρίως digital)
 • 5.000 θέσεις εργασίας 15 μηνών στο πλαίσιο του Green Jobs Initiative
 • 22.500 θέσεις εργασίας σε τοπικές οικονομίες συνοδευόμενες από εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε προσωπικές ανάγκες και ικανότητες ανέργων

Σύγχρονα Εργαλεία Κοινωνικής Προστασίας

Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπονται δράσεις, όπως η κάρτα Αναπηρίας για τουλάχιστον 180.000 ΑμεΑ και το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για 2.000 ΑμεΑ (με την αντίστοιχη εκπαίδευση 2.000 επαγγελματιών). Για τα παιδιά προβλέπονται δράσεις όπως 50.000 νέες θέσεις για βρέφη και νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμού. Για τους αστέγους, προβλέπεται η ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων που παρέμειναν αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Ίσες ευκαιρίες για όλους

Προβλέπονται, μεταξύ άλλων 120 μονάδες παιδικής μέριμνας για βρέφη και νήπια εντός μεγάλων επιχειρήσεων για δύο έτη.

Επίσης θα «τρέξει» πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην ισότητα και τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας.

Πηγή: capital.gr

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις