June 25, 2024 5 min read
Εποχικά εργαζόμενοι – Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ

Share

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με Αριθμ. οικ. 23102/477 σχετικά με Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης Εποχικά εργαζόμενοι – αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά σε ΦΕΚ.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020

Οι εργοδότες – επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020:
α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ και
β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020:

για την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018 – 2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.

Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76).

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020

Οι Εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αναστολή σύμβασης εργασίας ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:
i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον των 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά και οι συμβάσεις εργασίας τους είναι πλήρους απασχόλησης έως 30/9/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των δηλώσεων οριστικών ανακλήσεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες σε αυτή την περίπτωση υποχρεούνται να δηλώσουν την οριστική ανάκληση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Εποχικά εργαζόμενοι - Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Εγκρίθηκε επίσης η χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A’ 91) και έλαβε:
i. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή
ii. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.

Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος και καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (A’ 152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτουρισμός ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις