September 29, 2023 5 min read
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι απαντήσεις στα αιτήματα επανεξέτασης

Share

Share on facebook
Share on twitter
Επιστρεπτέα προκαταβολή

Μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα επανεξέτασης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Έτσι, στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποιημένη απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επεναξέταση των αιτήσεων που αφορούν την επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από το COVID-19.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων πως τα αιτήματα για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα απαντηθούν έως 31 Οκτωβρίου του 2023. Διευκρινίζεται πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.

Ενώ αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν. Ο φορολογικός έλεγχος σε βιβλία και στοιχεία ή οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνοντας σχετικά τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, για τα αποτελέσματά του ως προς την τελική αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων, σε περίπτωση που διαφέρουν από αυτά που έχουν αποσταλεί εγγράφως από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.»

Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1. Ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης έως 31.5.2023. Εφόσον η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιηθεί μετά την 1.3.2023 ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης.»

Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης και η διαδικασία μετασχηματισμού τους, είτε μερικώς, είτε καθ’ ολοκληρίαν, είναι εντός των φορολογικών ή ημερολογιακών περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 4172/2013, και ν. 4601/2019. Στην έννοια του μετασχηματισμού του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για την διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή.»

Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Λοιπά θέματα-Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως εξής:

Η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού

«1. Στην περίπτωση συγχώνευσης, η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται στην απορροφώσα επιχείρηση. Ειδικότερα:

α) Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε επόμενο έτος από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η σύγκριση, για όλα τα κριτήρια που θέτουν οι ΚΥΑ, γίνεται χωριστά σε κάθε επιχείρηση.

β) Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το κριτήριο της έναρξης εργασιών ορίζεται από την απορροφώσα, η σύγκριση γίνεται στα αθροιστικά ποσά, η ύπαρξη ζημίας υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας «οντότητας» και η διατήρηση του αριθμού του προσωπικού που αφορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, όπως ορίζεται σε κάθε απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1, σε απόλυτο μέγεθος ατόμων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία.

2. Στην περίπτωση διάσπασης, η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται στη λήπτρια/λήπτριες επιχείρηση/επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση διάσπασης που συντελέστηκε σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η βεβαίωση συντελείται στη λήπτρια/στις λήπτριες επιχειρήσεις,ή και στην εισφέρουσα εάν συνεχίζει να υφίσταται, ανάλογα με τη συμμετοχή του κύκλου εργασιών της καθεμίας στο συνολικό κύκλο εργασιών της δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ, για την οποία ενισχύθηκε η εισφέρουσα ή, εάν ο εν λόγω υπολογισμός δεν είναι δυνατός, σύμφωνα με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των ως άνω επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία της διάσπασης.

β) Ο έλεγχος του κριτηρίου:
  • της έναρξης εργασιών υπολογίζεται στη λήπτρια,
  • της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών και της ύπαρξης ζημίας γίνεται βάσει των
  • στοιχείων της λήπτριας εταιρείας ή/και της εισφέρουσας,
  • της διατήρησης του προσωπικού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, όπως ορίζεται σε κάθε απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1, σε απόλυτο μέγεθος.

Η απάντηση στα αιτήματα επανεξέτασης

3. Η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης ολοκληρώνεται έως 31 Οκτωβρίου του 2023. Η διάρκεια της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία 154382 ΕΞ 2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1066) απόφαση, ορίζεται από την ημερομηνία σύστασής της και έως την ως άνω ημερομηνία.

4. Αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν.

5. Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), μεταβολές στο φορολογικό μητρώο που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνονται υπόψη εάν έχουν δηλωθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης των υπό στοιχεία Α1076/2020, ΓΔΟΥ 131/2020, ΓΔΟΥ 207/2020, ΓΔΟΥ 281/2020, ΓΔΟΥ 1/2021, ΓΔΟΥ 154/2021, ΓΔΟΥ 366/2021 αποφάσεων, αντιστοίχως.

7. Αιτήσεις για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», αποκλειστικά λόγω του ότι δεν υπήρξε σχετική δυνατότητα σύμφωνα με την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 από την ΑΑΔΕ εξαιτίας του ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στις αποφάσεις αυτές, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν προσπελάσει την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αίτησης χορήγησης εμπρόθεσμα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ανωτέρω κατάλογο, δεν απαιτείται η εκ των υστέρων καταχώρισή τους προκειμένου η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών να απαντήσει στο σχετικό αίτημα επανεξέτασης.»

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Επιστρεπτέα Προκαταβολή,Πληττόμενες επιχειρήσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις