June 25, 2024 5 min read
Ενεργοποιήθηκε η Β΄φάση της επιδότησης για τις πάγιες δαπάνες

Share

Ενεργοποιήθηκε η Β' φάση της επιδότησης για τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, έπειτα από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΓΔΟΥ808/23-07-2021 (ΦΕΚ 3354/Β΄/26-07-2021) «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 4η Αυγούστου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ποιους αφορά

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την Α΄ φάση του μέτρου. Ωστόσο πρέπει πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ. Σκοπός του καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.  Με το πιστωτικό αποπληρώνονται τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές. Επίσης το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η επιδότηση δύναται να χορηγηθεί είτε βάσει του σημείου 3.12, είτε βάσει του σημείου 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση χορήγησης με το 3.1, το ανώτατο όριο σώρευσης όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί με βάση το 3.1 ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ ή 270.000 ευρώ για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή 225.000 για τον πρωτογενή γεωργικό τομέα.

Ποιους αφορά η Β' φάση της επιδότησης

Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020, σε σχέση με το 2019. Επίσης για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019). Τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020) καθώς και για τα ΚΤΕΛ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους.

Προσδιορισμός δαπανών για τη Β΄φάση

Το ποσό για τη Β' φάση της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό 20% επί της διαφοράς στις πάγιες δαπάνες που κατέβαλε η επιχείρηση. Σε αυτό υπολογίζονται και οι  ενισχύσεεις που έχει λάβει κατά την περίοδο αναφοράς. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Για παράδειγμα παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης. Στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 90% της ζημίας προ φόρων. Εξαιρούνται οι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό.

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου

Το ύψος για την Β' φάση της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης. Στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020. Συνυπολογίζονται τα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Προϋποθέσεις για τη Β΄φάση

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου υποβάλλουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης. Στην περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων υποβάλλουν βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις