May 18, 2024 5 min read
Elevate Greece: Σχέδια για πρόγραμμα ενίσχυσης startups αγροδιατροφής

Share

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση, από άποψη πληθυσμού, στο Εθνικό Μητρώο - Elevate Greece. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να συνδεθεί, πιο αποτελεσματικά, η γεωργική οικονομία και η παραγωγή με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Ήδη μελετάται στοχευμένο πλέγμα πολιτικών ενίσχυσης για νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής, εκτός αστικών κέντρων, μέσω Elevate Greece και περιφερειών. Όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας «υπάρχουν πολλά παραδείγματα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που πετυχαίνουν σπουδαία επενδυτικά αποτελέσματα και συμφωνίες με διεθνείς οίκους, μεγάλης εμβέλειας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο μητρώο έχουν εγγραφεί 39 νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 227 εργαζομένους. Η συνολική χρηματοδότηση που έχουν λάβει από επενδυτικά κεφάλαια υπερβαίνει τα 15,45 εκατ. ευρώ. Η κυρίαρχη τεχνολογία που επιλέγουν είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things).

«Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. Η κλιματική κρίση, η γεωργία ακριβείας και η ευφυής γεωργία είναι προκλήσεις που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δεκαετίες. Για να μην μας προσπεράσουν οι εξελίξεις θα πρέπει να επενδύσουμε στον χώρο έρευνας και καινοτομίας», σημειώνει ο κ. Δήμας

Το «προφίλ» των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα του Elevate Greece, δείχνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο που επιλέγεται από τις εταιρείες που ασχολούνται με την αγροτεχνολογία, είναι το B2B σε ποσοστό άνω του 49%. Στον αντίποδα το μοντέλο B2G επιλέγει το 6% των επιχειρήσεων. Ενδιαμέσως B2C διαλέγει το 21% των εταιρειών και B2B2C το 23%.

Χρηματοδότηση και έσοδα

Κυρίαρχη πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα ίδια κεφάλαια (αυτοχρηματοδότηση). Αμέσως επόμενη επιλογή είναι οι επιχορηγήσεις, ενώ ο δανεισμός αποτελεί τελευταία επιλογή.

Συνηθέστερο μοντέλο εσόδων είναι, οι συνδρομές υπηρεσιών μαζί με τις χρεώσεις ανά πώληση προϊόντος και αναφορικά με την διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της αγροδιατροφής.

Τεχνολογίες

Οι κυριότερες χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες από τις επιχειρήσεις είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), τo σύγχρονο λογισμικό, όπως και η ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Ακολουθούν η ρομποτική, το υπολογιστικό νέφος, τα drones, οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, η απεικονιστική, τα δίκτυα κά.

Συνεργασία του Elevate Greece με τις περιφέρειες στο τομέα της αγροδιατροφής

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος είναι η ανάγκη ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Συγκεκριμένα ο κ. Δήμας σημειώνει. «Η κατανομή του 47% των νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην περιφέρεια Αττικής είναι ένα στοιχείο που μας απασχολεί. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τα αστικά κέντρα, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Ήδη μελετάται ένα στοχευμένο πλέγμα πολιτικών, μέσω της συνεργασίας του Elevate Greece με τις περιφέρειες. Στόχος να ενισχυθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, που βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων και απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα».

Επιπλέον, η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, σχεδιάζει για το νέο ΕΣΠΑ σημαντικές δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Ο τομέας της αγροδιατροφής παραμένει από τους βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος η αποτελεσματικότερη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την έρευνα και την καινοτομία.

Αποτελεσματικότερη σύνδεση γεωργικής οικονομίας με την έρευνα και τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών (αγροδιατροφής)

Με αφορμή τα στοιχεία για την συμμετοχή της αγροδιατροφής στην πλατφόρμα του Elevate Greece, και σε ερώτηση εάν μπορεί η Ελλάδα να καινοτομεί αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και την έρευνα στην αγροτική παραγωγή ή απλώς συνεχίζεται η πατροπαράδοτη εμπειρική γεωργία ο υφυπουργός δηλώνει:

«Αναμφισβήτητα η χώρα μας διαθέτει εύφορη γη, πλούσια ηλιοφάνεια, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες. Με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, προκειμένου να αναπτύξει την αγροτική της οικονομία και παραγωγή. Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στο βαθμό που θα μπορούσαμε, είναι να συνδέσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη γεωργική οικονομία και την παραγωγή με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και φυσικά η αύξηση του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα».

Τα ταλέντα στην Ελλάδα

«Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει εξαιρετικό ερευνητικό και επιχειρηματικό ταλέντο.  Πρέπει να το εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικότερο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που πετυχαίνουν σπουδαία επενδυτικά αποτελέσματα και συμφωνίες με διεθνείς οίκους, μεγάλης εμβέλειας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Η αποτελεσματικότερη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της εξειδικευμένης γνώσης με την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα., Συγχρόνως είναι μια πρόκληση που δεν θα έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι γεγονός πως κάποιοι από τους ανταγωνιστές μας στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως πχ το Ισραήλ, η Ολλανδία και άλλες χώρες της Ε.Ε., πετυχαίνουν πολλαπλάσια στρεμματική απόδοση με την χρήση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε κάποιες ποικιλίες προϊόντων. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε. Όπως και τα εργαλεία που υπάρχουν πλέον στην έρευνα, την τεχνολογία και στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Σχεδιάζουμε τα εργαλεία ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την επιστημονική-ερευνητική γνώση, στοχεύει στην βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων και προκαλεί πολλαπλά οφέλη στην αγροτική συγκομιδή, αλλά και στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος μπορεί να καταστήσει τον ελληνικό πρωτογενή τομέα εκ των πρωταγωνιστών στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο».

Συνεργασία νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικού οικοσυστήματος στα πλαίσια του Elevate Greece

Η πρόσκληση του ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» στην οποία υλοποιούνται 216 έργα, έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή έργων σε υλοποίηση (~21%) συνολικής δαπάνης, δημόσιας και ιδιωτικής, 127,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, την αγροδιατροφή αφορούν τα εξής:

  • 7 συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) του τομέα της αγροδιατροφής έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση
  • 2 Κέντρα Ικανοτήτων του τομέα της αγροδιατροφής έχουν εγκριθεί. Τα Κέντρα Ικανοτήτων, διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες.

«Υπάρχει λαμπρό πεδίο συνεργασίας των νεοφυών επιχειρήσεων με το Ερευνητικό Οικοσύστημα της χώρας (Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΕΛΓΟ Δήμητρα, τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών κα)», όπως σχολιάζει ο υφυπουργός.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Αγροτικός τομέας ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεσαίες ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Startups,Αγροδιατροφή,Καινοτομία,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,Τεχνολογία
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις