June 25, 2024 5 min read
ΕΚΔΔΑ: Open Day του Μαραθωνίου Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση

Share

Ανοιχτό κάλεσμα απευθύνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο Open Day του Μαραθωνίου Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΚΔΔΑ «Gov 5.0 Hackathon», στο οποίο θα γίνει παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας του μαραθωνίου.

To Open Day θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:30.

Στο Open Day να συμμετάσχουν, όσοι ενδιαφέρονται για την διαδικασία του Μαραθωνίου Καινοτομίας, καθώς και όσοι έχουν να προτείνουν ιδέες, λύσεις ή επιθυμούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ως μέντορες, πάροχοι δεδομένων ή χορηγοί επικοινωνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Α’ ΜΕΡΟΣ

 • Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Β’ ΜΕΡΟΣ

 • Παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, διαδικασία μαραθωνίου καινοτομίας, στόχοι και θεματικές ενότητες

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

 • Open Data και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Καινοτόμες Ιδέες Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΚΔΔΑ

Στόχοι του ΕΚΔΔΑ

 • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών
 • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα
 • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα φορέων που συνεργάζονται με την δημόσια διοίκηση
 • Διασύνδεση με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε δράσεις αφορούμενες τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Ενδεικτικές Θεματικές Περιοχές

ΟΤΑ και αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων (Open data)

 • Η μείωση των χρόνων αναμονής για την πρόσβαση στην υπηρεσία
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών. Στόχος με μία επίσκεψη να ολοκληρώνει το αίτημα
 • Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών, η απομείωση των γραφειοκρατικών περιορισμών και διεκπεραίωση περισσότερων υποθέσεων ανά μονάδα χρόνου
 • Η βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Η καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών εφόσον θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής αποτύπωσης
 • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού των Δήμων, εφόσον οι εφαρμογές που θα δημιουργηθούν θα τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με μεγαλύτερη πληρότητα και μικρότερο αριθμό απαιτούμενων ενεργειών

Καινοτόμες Ιδέες Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΚΔΔΑ

 • Ανάπτυξη mobile apps για σπουδαστές ΕΣΔΔΑ και επιμορφούμενους ΙΝ.ΕΠ.
 • Εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
 • Εργαλείο επιλογής υποψηφίων προς επιμόρφωση στελεχών της Δ.Δ. για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα
 • Αντιστοίχιση επιστημονικού προφίλ εκπαιδευτών με εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης για συμβουλευτική επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων ΕΣΔΔΑ (το κατάλληλο στέλεχος στην κατάλληλη θέση)
 • Εργαλείο δημιουργίας αποθετηρίων δεδομένων ως προϋπόθεση για δημιουργία & αξιοποίηση big data analytics και τεχνητή νοημοσύνη
 • Εργαλείο monitoring ωρίμανσης και εξέλιξης επιμορφωτικών δράσεων

Περισσότερα στη διεύθυνση: https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Επιχειρηματικότητα,Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις