April 23, 2024 5 min read
Ε.Ε.: Εγκρίθηκαν 900 εκατ. ευρώ για την προστασία της εργασίας στην Ελλάδα

Share

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ε.Ε. εκταμίευσε πάνω από 6,5 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη-μέλη μέσω της τελικής πράξης στο πλαίσιο του SURE. Του μέσου που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Με τη σημερινή ένατη και τελευταία πληρωμή, το SURE έχει παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή συνολικού ύψους 98,4 δισ. ευρώ σε 19 κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Βουλγαρία έλαβε 460 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 29 εκατ. ευρώ, η Τσεχία 2,5 δισ. ευρώ, η Ελλάδα 900 εκατ. ευρώ, η Κροατία 550 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 142 εκατ. ευρώ, η Λετονία 167 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 1,5 δισ. ευρώ και η Πορτογαλία 300 εκατ. ευρώ. Και τα εννέα κράτη-μέλη είχαν ήδη λάβει χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του SURE.

Τα εκταμιευθέντα δάνεια θα χρηματοδοτήσουν προγενέστερες δαπάνες για μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν να καλυφθούν οι δαπάνες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας. Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ορισμένα μέτρα για την υγεία. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην προστασία της απασχόλησης και στη στήριξη του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Τι έδειξε η τελευταία έκθεση

Το SURE βοήθησε επιτυχώς τα κράτη-μέλη να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας το 2020 και στήριξε την ταχεία ανάκαμψη το 2021. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το SURE δείχνει ότι το μέσο στήριξε περίπου 31,5 εκατομμύρια άτομα και 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις το 2020. Επίσης 9 εκατομμύρια άτομα και περισσότερες από 800.000 επιχειρήσεις το 2021. Τον Ιούνιο του 2021 το SURE κέρδισε το βραβείο χρηστής διαχείρισης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2021 στην κατηγορία παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίοδος διαθεσιμότητας του μέσου SURE λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι εκταμιεύσεις χρηματοδοτήθηκαν από την έκδοση την περασμένη εβδομάδα κοινωνικών ομολόγων EU SURE ύψους 6,548 δισ. ευρώ από την Επιτροπή. Οι εκδόσεις στηρίχθηκαν ικανοποιητικά από επενδυτές κατά την τελευταία περίοδο του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Το SURE - το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής της Ε.Ε. για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού. Το SURE παρέχει χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους από την Ε.Ε. στα κράτη-μέλη.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τον κανονισμό SURE στις 2 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της αρχικής απόκρισης της Ε.Ε. στην πανδημία. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020 ως ισχυρή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Το μέσο κατέστη διαθέσιμο μετά την υπογραφή των συμφωνιών εγγύησης από όλα τα κράτη-μέλη στις 22 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρώτη εκταμίευση πραγματοποιήθηκε πέντε εβδομάδες αφότου κατέστη διαθέσιμο το SURE.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή εξέδωσε νέο 15ετές κοινωνικό ομόλογο ύψους 6,548 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα SURE. Το όμολογο λήγει τον Δεκέμβριο του 2037. Η Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση του μέσου SURE. Χρησιμοποιεί τα έσοδα για την παροχή δανείων αντιστήριξης στα δικαιούχα κράτη-μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω ομόλογα διατίθενται ηλεκτρονικά εδώ. Υπάρχει πλήρης επισκόπηση των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο κάθε έκδοσης και των δικαιούχων κρατών-μελών

Για τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Πορτογαλία, τα δάνεια αντιπροσωπεύουν συμπληρωματικές ενισχύσεις στην αρχική χρηματοδοτική συνδρομή. Χρηματοδότηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του SURE το 2020. Οι εν λόγω συμπληρωματικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2022.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις