June 9, 2023 5 min read
Ε.Ε.: Δημόσια διαβούλευση για τις κρατικές εγγυήσεις στα δάνεια

Share

Share on facebook
Share on twitter

Τη μελέτη των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια («ανακοίνωση για τις εγγυήσεις») ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία συνίσταται σε:
  1. δημόσια διαβούλευση για τη συγκέντρωση απόψεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών ή πανεπιστημίων) σχετικά με την ανακοίνωση για τις εγγυήσεις·
  2. διαβούλευση με εμπειρογνώμονες για ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από την παροχή κρατικών εγγυήσεων ή διαθέτουν σχετική εμπειρογνωσία στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου (π.χ. αρχές των κρατών μελών, συμμετέχοντες στην αγορά ή μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες)·
  3. αίτημα παροχής πληροφοριών, απευθυνόμενο στα κράτη μέλη, για τη συγκέντρωση ενοποιημένων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις· και
  4. πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων για ανατροφοδότηση σχετικά με τους κύριους στόχους της αξιολόγησης, το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιό της.
Η ανακοίνωση για τις εγγυήσεις παρέχει:
  1. λεπτομερή καθοδήγηση για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κρατική εγγύηση,
  2. απλουστευμένους κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων προμηθειών «ασφαλούς λιμένα», και
  3. καθοδήγηση για τον τρόπο σχεδιασμού καθεστώτων εγγυήσεων χωρίς ενίσχυση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Παρέχοντας καθοδήγηση όσον αφορά την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, η ανακοίνωση για τις εγγυήσεις αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, στη χρηματοδότηση, καθώς και στον περιορισμό των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την αξιολόγηση της ανακοίνωσης για τις κρατικές εγγυήσεις, διότι, μετά την τελευταία αναθεώρησή της το 2008, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, οι συνθήκες της αγοράς και οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου έχουν εξελιχθεί και τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες για τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων.

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει κατά πόσον η ανακοίνωση για τις κρατικές εγγυήσεις πέτυχε τους στόχους της. Παράλληλα αν παραμένει κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ένας εξωτερικός ανάδοχος θα βοηθήσει την Επιτροπή. Θα διεξάγει τεχνική ανάλυση των πληροφοριών. Πληροφορίες τις οποίες παρέχουν τα κράτη-μέλη ανταποκρινόμενα στο αίτημα παροχής πληροφοριών. Η αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης στην πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την επιβολή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια. Οι απόψεις κατατίθενται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας». Επίσης στην ιστοσελίδα διαβουλεύσεων της ΓΔ Ανταγωνισμού. Η προθεσμία έχει ορισθεί έως τις 21 Νοεμβρίου 2022. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει αυτές τις παρατηρήσεις κατά την αξιολόγηση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις. Στη συνέχεια σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις