March 4, 2024 5 min read
Ε.Ε.: Αποζημίωση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Share

Το «πράσινο φως» για οικονομική βοήθεια στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της ρωσικής εισβολής, έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ).

Οι ευρωβουλευτές με 620 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 9 αποχές ενέκριναν τη συμφωνία που πέτυχαν οι διαπραγματευτές του ΕΚ με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την παροχή οικονομικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε. Στόχος η άμβλυνση των συνεπειών του πολέμου.

Το μέτρο θα στηρίξει τους αλιείς που αναγκάστηκαν να παύσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης και τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι δραστηριότητες διαταράχθηκαν λόγω της ρωσικής επίθεσης. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το Συμβούλιο να τροποποιήσουν την πρόταση. Κι αυτό ώστε να συμπεριληφθούν επιχειρήσεις και παραγωγοί που η οικονομική βιωσιμότητα επηρεάστηκε από τον πόλεμο στον τομέα της μεταποίησης.

Τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τους κανόνες και να χρησιμοποιήσουν τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της περιόδου προγραμματισμού 2014/20. Η αποζημίωση θα καλύπτει το απολεσθέν εισόδημα των παρόχων και των παραγωγών. Επίσης τα πρόσθετα κόστη που συνεπάγεται ο πόλεμος, όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και των ιχθυοτροφών.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Δηλαδή από όταν ξεκίνησε η ρωσική επίθεση, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%.

Δηλώσεις σχετικές με τις αποζημιώσεις στους τομείς της αλιείας

«Το πακέτο χρηματοδότησης θα επιτρέψει τη χρήση πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε. στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ειδικότερα, θα διατεθεί χρηματοδότηση για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους, της απώλειας εισοδήματος και της αποθήκευσης προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά το τελευταίο μέτρο, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενίσχυση θα επεκταθεί σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν προσωρινά να συνεχίσουν την αλιεία λόγω οικονομικών περιορισμών», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Nuno Melo (ΕΛΚ, Πορτογαλία) μετά την ψηφοφορία.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση από την ολομέλεια, το Συμβούλιο των υπουργών της Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσει επίσημα την συμφωνία. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ύστερα από τη δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Το 2019 ο αλιευτικός στόλος της Ε.Ε. απασχολούσε 129.540 αλιείς και αποτελείτο συνολικά από 73.983 σκάφη. Η υδατοκαλλιέργεια απασχολούσε περίπου 75.000 άτομα. Η μεταποιητική βιομηχανία περιελάμβανε περίπου 3.500 επιχειρήσεις. Μέρος του στόλου της Ε.Ε. έχει παύσει τις δραστηριότητές του λόγω της μείωσης της κερδοφορίας και της αύξησης των τιμών των θαλάσσιων καυσίμων και των ιχθυοτροφών ως αποτέλεσμα του πολέμου. Η αλυσίδα εφοδιασμού και η διατάραξη της αγοράς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις. Ελλείψεις που έχουν γίνει αισθητές στους τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Αγροτικός τομέας ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Οικονομική Ενίσχυση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις