September 24, 2023 5 min read
Δωδέκατη τροποποίηση της Δράσης: Επανεκκίνηση Εστίασης

Share

Share on facebook
Share on twitter

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης, του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων ενενήντα τεσσάρων (1.094) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.187.219,00 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι χίλιες ενενήντα δύο (1.092) αιτήσεις, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.078.200,23 ευρώ, αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και β) οι δύο (2) αιτήσεις δημόσιας δαπάνης 109.018,77 ευρώ αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Με την 12η τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι (24.796). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 234.980.627,35 ευρώ.

Στόχος της Δράσης

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης 

330 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται:

  • 280 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • 50 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19. 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

Επιδότηση για την 12η τροποποίηση

Η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως 100.000 ευρώ.

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί  365 ή 366 αντιστοίχως.

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 7%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους 2020. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2020 μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού σταδίου.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στην 12η τροποποίηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019
  • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες για τη 12η τροποποίηση

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Μπορείτε να δείτε περισσόετερες πληροφορίες για τη Δράση εδώ.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,Υπηρεσίες Εστίασης
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις