June 9, 2023 5 min read
Δέκατη τέταρτη τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υπηρεσιών»

Share

Share on facebook
Share on twitter

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της Πρόσκλησης επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στους 45 μήνες και 132 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που η ορισθείσα προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση είναι έως και την 29.11.2017, η προθεσμία ολοκλήρωσης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες και 132 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, καθώς είχε ήδη παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους.

Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31/12/2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31/12/2023.

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Προϋπολογισμός Δράσης Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Το ύψους του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 110.000.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Δευκρινίζεται ότι :

 • η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση
 • ο ΚΑΔ επένδυσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν τον διαθέτει μέχρι 31.12.2015, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης, δηλαδή να εμπλουτίζει, διευρύνει και αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/προϊόντα της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3
 • στην περίπτωση επιχείρησης που διαθέτει επιλέξιμους για την δράση ΚΑΔ καταλυμάτων καθώς και ΚΑΔ λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αφορά και στις δύο κατηγορίες ΜΟΝΟ όταν αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται ότι οι λοιπές δραστηριότητες εμπλουτίζουν/αναβαθμίζουν το κατάλυμα στο οποίο γίνεται η επένδυση. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αξιολογείται ως κατάλυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, το επενδυτικό του σχέδιο πρέπει να αφορά σε μια από τις δύο κατηγορίες και η επιχείρηση αξιολογείται αντίστοιχα (ως κατάλυμα ή ως λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις)»
 • η μισή (0,50) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας αφορά μόνο στην τουριστική δραστηριότητα της επιχείρησης

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια ύψους από  15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ), αν ο κύκλος εργασιών είναι  μεγαλύτερος από τα  150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει μικτή δραστηριότητα, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών μόνο των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τι επιδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμό  και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Μελέτες/έρευνες αγοράς
 • Προβολή – Προώθηση

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 2. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 3. Σε επιχειρήσεις με μία πλήρη χρήση, απαιτείται κατ' αναλογία η επιχείρηση να απασχολεί κατά το έτος 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 4. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας, απαιτείται να απασχολεί τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ για το διάστημα λειτουργίας της.
 5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Δείτε την 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις