December 11, 2023 5 min read
Adecco: Ποιες θα είναι οι πιο περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας

Share

Η πανδημία, η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας και έχουν αναδείξει την κρισιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους που προετοιμάζονται για το μέλλον τους, καθώς αποτελούν από τις πιο περιζήτητες δεξιότητες.

Η έρευνα Resetting Normal 2021 τoυ ομίλου Adecco αποκάλυψε μια παγκόσμια τάση για μαζική αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling). Tο 69% των συμμετεχόντων να αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες ψηφιακής εκπαίδευσης στη μετά-covid εποχή.

Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες στο μέλλον

Η πανδημία  ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την εξ’ αποστάσεως εργασία και να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση. Όπως επισημάνθηκε στο Jobs Reset Summit του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), πολλοί νέοι εργασιακοί ρόλοι θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογικές δεξιότητες.

Σύμφωνα με την Έκθεση για το Μέλλον της Εργασίας, έως το 2025 τόσο οι άνθρωποι όσο και οι αυτοματοποιημένες μηχανές θα απασχολούνται τον ίδιο αριθμό ωρών. Η αυτοματοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 85 εκατ. θέσεων εργασίας. Kυρίως χειρωνακτικών και θέσεων που απαιτούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, όπως οι εργάτες σε εργοστάσιο συναρμολόγησης και οι λογιστές. Η ίδια έκθεση προβλέπει ότι οι δεξιότητες που θα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση έως το 2025 σχετίζονται με:

 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) & Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) - οι θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνουν τους data architects, τους προγραμματιστές και τους data scientists
 • Τεχνική Νοημοσύνη (Artificial intelligence -AI) και Μηχανική Μάθηση (Machine Learning-ML)
 • Big Data Science
 • Ψηφιακό Marketing & Στρατηγική
 • Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
 • Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
 • Ψηφιακό Μετασχηματισμό
 • Ασφάλεια Πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της κυβερνοασφάλειας)
 • Λογισμικό και Ανάπτυξη Εφαρμογών (UX/UI, προγραμματισμός blockchain)
 • Internet of Things

Περιζήτητα στην αγορά εργασίας είναι όμως και μερικά soft skills καθώς η λίστα περιλαμβάνει και δεξιότητες όπως:

 • Eπίλυση προβλημάτων
 • Αυτοοργάνωση (Self-Management)
 • Συνεργασία με άλλα άτομα

Προσδιορίζοντας τις πολιτικές που σχετίζονται με την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση ως απάντηση στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας

Οι Ατομικοί Λογαριασμοί Μάθησης για την αγορά εργασίας

Στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εργασία το 2021, ανακοινώθηκε η έναρξη μιας πρωτοβουλίας των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης η οποία συνοδεύτηκε και από μια εκτίμηση της επίδρασης που θα έχει η νέα αυτή πρωτοβουλία με στόχο «να βοηθήσει να καλυφτούν τα υφιστάμενα κενά στη πρόσβαση των ενήλικων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό σε νέα προγράμματα κατάρτισης, ώστε με την κατάλληλη υποστήριξη, να μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές της αγοράς εργασίας». Ο ρόλος του Ατομικού Λογαριασμού Μάθησης είναι να παρέχει σε άτομα τα οποία είναι σε κατάλληλη ηλικία για να εργαστούν και διαμένουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε., τη δυνατότητα να επενδύσουν στην κατάρτισή τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και κατά συνέπεια τα επίπεδα απασχολησιμότητάς τους.

Μικροδιαπιστευτήρια

Οι εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Οι ικανότητες που αποκτά ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα πτυχία σε μερικούς κλάδους. Στην ίδια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη καλούνται να θεσπίσουν μικροδιαπιστευτήρια τα οποία θα αναγνωρίζονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς εντός της Ε.Ε. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι τα μικροδιαπιστευτήρια είναι υψηλής ποιότητας. Επίσης ότι θα εκδίδονται με διαφανή τρόπο ώστε να αξιοποιούνται τόσο από τους εργαζομένους όσο και από όσους αναζητούν εργασία.

Μαθητείες

Σύμφωνα με το Διεθνές Συνέδριο Εργασίας της ΔΟΕ, «οι ποιοτικές θέσεις μαθητείας μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά εργαλεία που απαντούν στις τρέχουσες προκλήσεις και παρέχουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της απασχολησιμότητας και την κάλυψη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας».

Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες - Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα

Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων έχει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Mόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα προγράμματα απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Η νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία, αλλά και την έκρηξη του πληθωρισμού που παρατηρείται διεθνώς, απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο συντονισμός των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, έχει ως αποτέλεσμα τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων να συνδέονται αμεσότερα με την αγορά εργασίας. Kατά συνέπεια οι ωφελούμενοι ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία για τις πιο περιζήτητες δεξιότητες

«Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι οι συνεχείς αλλαγές στο εξωτερικό τεχνολογικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν με ταχύτατους ρυθμούς. Οι εταιρείες που επενδύουν σε προγράμματα κατάρτισης βοηθούν τους υπαλλήλους τους να αναπτύξουν νέες σημαντικές δεξιότητες, ώστε να συμβαδίζουν με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς ενώ ταυτόχρονα προωθούν και μια ισχυρότερη μαθησιακή κουλτούρα για την εταιρεία με μακροπρόθεσμα οφέλη όσον αφορά την εταιρική ταυτότητα και κουλτούρα».

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Αγορά Εργασίας,Ανάπτυξη Δεξιοτήτων,Εργαζόμενοι
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις