June 7, 2023 5 min read
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του ΕΠΑνΕΚ – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ανακοινώθηκε σήμερα 10/04/2019 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης- Περιεχόμενο

Η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αφορά στην ένταξη επιπλέον 58 επενδυτικών σχεδίων/πράξεων με επιπλέον συνολική Δημόσια Δαπάνη 9.310.646,59€.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ανέρχεται σε 501,507,136.41€.

Στην Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης περιλαμβάνονται όλα τα επενδυτικά σχέδια/πράξεις που καλύπτουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δράσης.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται/τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. Περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης του.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημα του. Σε αυτό περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις