May 29, 2023 5 min read
27η τροποποίηση της ένταξης στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Share

Share on facebook
Share on twitter

Δημοσιεύθηκε η εικοστή έβδομη (27η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον έξι (6) ερευνητικών έργων/πράξεων με δημόσια δαπάνη 3.656.513,24 ευρώ του B΄Κύκλου της Δράσης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 606.762.876,49 ευρώ. Αφορά το σύνολο των 1.137 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄και Β΄Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 320.022.954,15 ευρώ αντιστοιχεί στα 578 έργα του Α΄Κύκλου. Ενώ δημόσια δαπάνη ύψους 286.739.922,34 ευρώ αντιστοιχεί στα 559 έργα του Β΄Κύκλου.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υποχρεώσεις Δικαιούχων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Η υλοποίηση κάθε έργου θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αντίστοιχο Τεχνικό Παράρτημα Έργου, όπως τυχόν εκάστοτε τροποποιείται.

Στο εγκεκριμένο (όπως τυχόν εκάστοτε τροποποιείται) Τεχνικό Παράρτημα Έργου που παράγεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και είναι διαθέσιμο στον δικαιούχο (https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) στο μενού Υποβολές, Εκτυπώσεις Αποφάσεων).

Περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον έξι (6) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης. Αυτή μπορεί να γίνει μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI του Β΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI του Β΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων επτά (7) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.941.305,19 ευρώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 7 αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης. Υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσής της.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις