June 10, 2023 5 min read
Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ένα από τα μέτρα που που προβλέφθηκαν με την έκδοση της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" είναι το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης ως επιστρεπτέα προκαταβολή που προβλέπεται στο άρθρο τρίτο της εν λόγω Π.Ν.Π. στις πληττόμενες από την έξαρση της νόσου COVID-19 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι:

"1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής".

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής" είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή".

Κατηγορία μέτρου: κρατική ενίσχυση

Το μέτρο αυτό εντάσσεται στη γενικότερη κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις. Εισαγωγικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπει μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων από το κράτος προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεμελιώνει την εισαγωγή εξαίρεσης από αυτή την κλασική διαδικασία. Δηλαδή, όπως προβλέπεται στην από 19.3.2020 και υπ’ αριθ. 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19", οι ενισχύσεις που χορηγούνται στην έκτακτη αυτή συγκυρία από τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις και οι οποίες διοχετεύονται μέσω τραπεζών ως ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ωφελούν άμεσα τις επιχειρήσεις αυτές.

MyBusinessSupport για επιστρεπτέα προκαταβολή - Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «MyBusinessSupport», στην οποία θα υποβάλλουν αιτήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να λάβουν τον Απρίλιο την επιστρεπτέα προκαταβολή του ενός δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα ευνοϊκής χρηματοδότησης με χαμηλό επιτόκιο το οποίο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 10 Απριλίου, προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του Απριλίου. Βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι:

  • αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους
  • η επιχείρηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση
  • η χρηματοδότηση θα δοθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis Net
  • χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα προκαταβολή γιατί, είτε το σύνολο είτε μέρος αυτής ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο
  • η χρηματοδότηση είναι πενταετής, με το πρώτο έτος να αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • η επιλεξιμότητα της επιχείρησης θα ορίζεται από την πορεία του τζίρου της σε σχέση με το παρελθόν σε συνδυασμό με άλλα επιπλέον στοιχεία (μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό) όπως φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Σημαντικές επισημάνσεις

Δεν υπάρχει αριθμός προτεραιότητας. Αντιθέτως όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν μία προς μία και με βάση τον αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί. Στις 11 Απριλίου, μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί το πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια ενώ το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Απριλίου. Η ρύθμιση θα προβλέπει ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση. Όσον αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας, σ’ αυτή τη φάση είναι άγνωστα, καθώς η εξατομίκευση θα γίνει στην πορεία της διαδικασίας. Θα ανακοινωθούν αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τυποποιημένων κριτηρίων. Τα «κρυφά» κριτήρια επιλέγονται προκειμένου να μην επιχειρηθεί αλλοίωση των δεδομένων από την πλευρά των αιτούντων.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις