June 7, 2023 5 min read
Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ

Share

Share on facebook
Share on twitter

Το πρόγραμμα - Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ - Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Ποιόν αφορά

 • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού.

Επιλέξιμες είναι όσες έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός προγράμματος ΜΜΕ

€ 70.000.000

Κατανομή στις περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 28.756.000
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 23.044.000
 • Αττική: 9.800.000
 • Στερεά Ελλάδα: 2.800.000
 • Νότιο Αιγαίο: 5.600.000

Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).
Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

Ύψος επιδότησης ΜΜΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 150.000€, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000€.

Δαπάνες που επιδοτούνται

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3.  Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
 6.  Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€
 7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Σημαντικές ημερομηνίες

Περίοδος υποβολής από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή ΜΜΕ

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:

 1.  Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης μέσω του gsis.gr
 2. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, εφόσον έχουν υπάρξει
 3.  Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού
 4.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
 5.  Πιστοποιητικά μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, με θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 6.  Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση
 7.  Υπ. Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση
 8. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις