June 8, 2023 5 min read
Απόφαση παράτασης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ανακοινώθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Απόφαση παράτασης - Προθεσμία υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση / τροποποίηση / συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Όροι παράτασης

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο. Υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Ήτοι έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Η προθεσμία έως τις 7 Ιουνίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για τους επόμενους κύκλους της Δράσης, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 (ΑΔΑ 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις